Amb deteccions precises i protecció integral

El sistema d’alarma sense fils

Quan ets lluny de la teva llar o negoci, veure el que passa al teu voltant immediatament, amb els teus propis ulls pot brindar-te una seguretat real. Per això necessites AX PRO, un sistema flexible, fàcil d’usar i sense cables.

ALARMA D’INTRUSIÓ


Les alarmes de robatori tenen l’objectiu d’evitar que es pugui accedir al lloc on hi ha una alarma instal·lada i connectada a la central receptora de l’empresa instal·ladora.

Si els lladres intenten accedir a la propietat protegida, automàticament els elements de seguretat s’activen i envien un senyal a la centraleta,  i aquesta,  via telefònica, GPRS o IP, a la central receptora, on els vigilants immediatament posaran en marxa, segons el protocol, accions d’alerta, com un avís als serveis d’ordre o als serveis d’emergència, o el desplaçament el més aviat possible al lloc dels fets.

ALARMES

Via ràdio

Són instal·lacions de seguretat que tenen els elements connectats a la central d’alarmes per un senyal encriptat via ràdio. 

Actualment, la majoria de les  instal·lacions de seguretat de robatori es fan via ràdio, són més econòmiques (estalvi del cablejat i la mà d’obra, més rapidesa a l’hora de muntar els elements) i tenen la mateixa fiabilitat, sempre que l’entorn sigui favorable.

La cobertura via ràdio dels elements està limitada per la distància a la central. Normalment, aquest senyal és suficient per fer aquestes instal·lacions en habitatges, comerços o naus industrials.

Amb la instal·lació de repetidors, la distància de cobertura del sistema es pot ampliar considerablement.

L’inconvenient d’aquest sistema és que els elements col·locats tenen unes piles o bateries que s’han d’anar substituint pel desgast de l’ús. Aquesta tasca l’han de dur a terme exclusivament els professionals que han fet la instal·lació, per aquest motiu s’aconsella tenir un contracte de manteniment anual amb l’empresa instal·ladora.

En el cas que el senyal via ràdio que transmeten els elements no pugui arribar a la central d’alarmes a causa de diferents factors, com per exemple tenir parets molt gruixudes, s’ha d’optar per instal·lacions cablejades.

Actualment hi ha dos tipus de connexió d’alarma: seguretat total, per a la cobertura total d’habitatges, comerços o naus industrials, i seguretat parcial o perimetral, per protegir-ne diferents parts, amb l’avantatge que aquestes es poden escollir, tot gaudint del sistema connectat.

La comunicació amb la central receptora de l’empresa contractada es fa a través d’un transmissor telefònic, via línia telefònica, GPRS o IP.

ALARMES

Cablejades

Són instal·lacions de seguretat que tenen els elements cablejats a la central.

Per poder fer aquestes instal·lacions, cal disposar de sostres falsos o canalitzacions per poder-hi passar el cablejat fins als elements que s’han de col·locar, la qual cosa provoca una falta d’estètica, ja que, com s’ha dit abans, aquests elements han d’estar connectats en tot moment a la central.

Aquestes instal·lacions es posen en cas que el senyal via ràdio que transmeten els elements no pugui arribar a la central, a causa de  diferents factors, com per exemple, tenir parets molt gruixudes.

La comunicació amb la central receptora de l’empresa contractada es realitza a través d’un transmissor telefònic, via línia telefònica, GPRS o IP.