EXTINTORS


EXTINTOR

ABC

Els extintors ABC són models versàtils que poden extingir des de sòlids inflamables, fusta, paper, plàstic o teixits, fins a gasos o  líquids inflamables.

​En el cas de focs metàl·lics, aquest model d’extintor és ineficaç.

​El contingut està format per un compost químic a base de bicarbonat de sosa i d’un agent hidròfug que impedeix l’atapeïment per l’absorció de la humitat de l’ambient.

EXTINTOR

CO2

Els extintors de gas de diòxid de carboni, CO₂, estan formats per un gas que no és combustible i no reacciona químicament contra altres substàncies, per això és molt apropiat per actuar sobre quadres elèctrics i substàncies molt inflamables, com dissolvents, benzina, gasoil, pintures, olis de cuina o industrials.

EXTINTOR

Híbrid d’escuma AFFF

Els extintors híbrids; apaguen el foc per refredament, absorbint la calor del foc per evaporar-se, i són molt eficaços per apagar incendis provocats per combustibles sòlids, com fusta o paper.

​L’avantatge d’utilitzar un extintor d’aigua, híbrid, és per el seu contingut no tòxic, inodor i 100% biodegradable, ja que no deixa rastre en les zones on s’utilitza.

Botiga on-line

Contracteu la vostra cobertura d’extintors aquí: