POLÍTICA DE QUALITAT:


CERTIFICAT

Hem estat avaluats independentement i sóm compatibles amb els requisits de: ISO 9001:2015

Suministrament, instal-lacio i manteniment de sistemes de seguretat (contra-incendis, intrusió. control d’accés i control horari). Serveis de vigilancia (presencial, rondes i custodia de claus, central receptora d’alarmes)

Valira Seguretat té com a objectiu fonamental promoure la seguretat al Principat d’Andorra. Com a empresa dedicada a la seguretat de bens immobles i persones, la nostra missió és satisfer les necessitats i expectatives de totes les parts interessades i aportar tranquil·litat mitjançant la nostra intervenció. Amb anys d’experiència i coneixement en els àmbits de seguretat passiva i seguretat activa, ens esforcem per complir les normatives vigents al Principat i oferir serveis eficients en tot moment.

La nostra visió és ser líders i referents en seguretat al Principat d’Andorra, sempre treballant en la millora contínua. Per aconseguir-ho, la direcció de Valira Seguretat lidera i està compromesa amb el Sistema de Gestió de la Qualitat, analitzant el context de l’organització i identificant els riscos i oportunitats com a mesura preventiva. Això ens permet oferir un millor servei als nostres clients i complir amb els requisits de les parts interessades.

La Direcció de Valira Seguretat ha definit la següent politica de qualitat:

  • Ser l’empresa en seguretat triada per la nostra innovacio, productes i qualitat en el serveis. Ser reconeguda per la qualitat humana i profesional de la nostra gent i per la nostra contribució al nostre pais.
  • Ser una empresa líder local, amb nivell de competência internacional. 
  • Optimizar els procesos i productes amb la finalitat de satisfer permanentment les diferents necessitats i expectatives del clients reals i potencials, aprofitant els continus avenços tecnologics, mantenint un alt grau de competitivitat i compromis amb els nostres clients.
  • Adaptar-nos als canvis legislatius i normatius per tal de poder oferir als nostres clients nous productes i serveis ajustats a la qualitat requerida.

Aquesta política de qualitat ha de proporcionar un marc de referência per establir i revisar els objectius de qualitat.