EXTINCIÓ AUTOMÀTICA


Les instal·lacions d’extinció automàtica d’incendis estan destinades a protegir un espai determinat del perill d’un incendi. El sistema es pot activar de forma manual o automàtica, i s’ha de fer en el mateix moment que es detecta l’incendi. Amb aquestes instal·lacions, es garanteix l’extinció ràpida del foc, amb la qual cosa s’evita que es propagui i provoqui mals majors.

SISTEMA

Extinció per gas

Aquest sistema extingeix el foc utilitzant gasos naturals inerts.

S’utilitza en llocs on és imprescindible que els incendis s’extingeixin com més aviat millor o en zones on és important prevenir danys que poden provocar els residus contaminants.

La descàrrega d’aquest sistema es pot activar manualment, però normalment es produeix de forma automàtica en detectar l’incendi. En aquest moment,  qualsevol equip d’aire condicionat o ventilador, deixa de funcionar, i les portes es tanquen immediatament per impedir que entri aire i que no s’escapi el gas, ja que, si fos el cas, l’efectivitat del sistema es reduiria considerablement.

Els sistemes per gas són adients per a llocs amb combustibles líquids, com ara magatzems de materials perillosos, premses d’impressió, maquinària tèxtil, sistemes hidràulics, etc.

SISTEMA

Ruixadors automàtics

Els ruixadors automàtics, coneguts com a Sprinklers, són un dels sistemes més antics destinats a la protecció contra incendis en tot tipus d’edificis.

És un sistema que es compon de ruixadors distribuïts segons convingui per la superfície que cal protegir, 

Els ruixadors automàtics tenen un sistema d’extinció d‘incendis basat en una reserva d’aigua per al subministrament del sistema i una xarxa de canonades de la qual són elements terminals.

Aquest sistema s’activa normalment en detectar els efectes d’un incendi, com l’augment de la temperatura associat al foc o al fum generat per la combustió.

Els ruixadors automàtics tenen un orifici per on surt l’aigua i un mecanisme d’activació amb un deflector per convertir el raig de sortida en un ruixat d’aigua per la zona on s’ha detectat el foc.

L’activació es pot fer per dos mecanismes: termo sensibilitat o detector d’incendis.

Actualment hi ha molts tipus de ruixadors i sistemes per activar-los, segons el lloc i les dimensions on s’hagi d’instal·lar el sistema.

SISTEMA

Aigua nebulitzada

Aquests sistemes funcionen de manera molt semblant al sistema de ruixadors; Sprinklers.

La diferència és que té uns brocs d’extinció que sempre estan oberts i que van desprenent grans quantitats d’aigua en tota la zona protegida.

Normalment, s’utilitzen per protegir objectes fàcilment inflamables, en zones industrials, i que tenen una sensibilitat molt alta a la calor, de manera que comporten més risc de poder provocar una expansió més ràpida de l’incendi.

SISTEMA

Extinció per escuma

Són sistemes fixos que funcionen amb un corrent d’aigua que passa a través de diversos equips, fent una barreja amb escumogen, que és la substància que genera l’escuma. Aquesta combinació es barreja posteriorment amb aire.

En cas d’incendi funcionen ruixant una gran quantitat d’escuma en la zona de l’incendi, per la qual cosa queda protegida en pocs minuts.

Aquest sistema normalment s’instal·la en llocs on s’acumulen grans quantitats de productes químics, materials sòlids o líquids, per tal d’evitar el perill d’aplicar aigua en alguns d’aquests productes, ja que es podria crear una combinació que fes que l’incendi s’extingís molt més.

Si s’ha d’instal·lar en un lloc on pugui haver-hi materials gasosos, hi ha diverses restriccions que en regulen l’ús.

SISTEMA

Extinció especial per a campanes de cuina

Actualment, no hi ha una normativa clara referent als sistemes d’extinció per a campanes extractores. Malgrat això, fa temps que s’estan instal·lant sistemes especials de detecció d’incendis a les cuines.

Aquests sistemes, en detectar l’incendi, produeixen una descàrrega d’aigua en tota la campana i a sobre tots els fogons que tingui la placa superior, a través d’uns brocs difusors oberts.