DETECCIÓ D’INCENDIS


CENTRALS

Convencionals 

Les centrals convencionals disposen de diferents zones d’alarma, i cada zona té una capacitat de 20 a 30 dispositius, entre detectors i polsadors. 

La capacitat depèn de la marca i model de la central i els seus elements. 

En aquestes centrals, en el cas d’un incendi, el senyal d’alarma es produeix a través de sirenes convencionals. A més, cal tenir present que la central no determinarà l’element o el lloc on s’ha iniciat l’incendi, per això normalment aquest sistema s’instal·la en espais de petites dimensions.

CENTRALS

Algorítmiques 

Les centrals algorítmiques proporcionen una comunicació bidireccional entre els diferents elements que componen la instal·lació (detectors, polsadors, sirenes, mòduls, entre d’altres) els identifiquem individualment i confirmen l’estat en què es troben segons la informació rebuda.

Aquest sistema és d’alta tecnologia i és apropiat per a grans espais, com edificis o naus industrials, que requereixen un control més precís del lloc on es produeix exactament l’incendi.